Reis Menu

Kempton Park West 3

Woensdag 25 december 2019

Ik wordt wakker en zoek nog wat foto’s uit. Genieten van de mooie safarifoto’s en zoveel dieren die ik heb mogen bewonderen in de parken. Rond een uurtje of tien (laat vandaag) spring ik onder de douche en zittend aan het zwembad nuttig ik mijn koffie en een overheerlijk broodje. Daarna plons ik lekker in het zwembad, bak ik lekker bruin in de zon en dat zo de hele dag. Tussen door een luxe lunch/avondeten. Wow wat een grote stukken vlees! Een mooie gedekte tafel met leuke cadeautjes! O ja het is eerste kerstdag. Dit krijg je totaal niet mee zo met het mooie weer. Maar hier en daar toch kerst en veel gezellige mensen erbij. Na wat zon en zwemuurtjes lekker relaxed een beetje praten en drinken hier en daar. ’n lekkere dag………

Kempton Park West 3

Wednesday December 25 2019

I wake up and edit some more photos. I enjoy the beautiful safari photos and so many animals that I have admired in the parks. Around ten o’clock (late today) I jump in the shower and while sitting by the pool I drink my coffee and eat a delicious sandwich. After that I splash in the pool, I bake in the sun and that all day long. In between a luxurious lunch / dinner. Wow what a big piece of meat! A nice set table with nice gifts! Oh I almost forgot: it is Christmas. You don’t notice it with the nice weather. But here and there Christmas and lots of nice people. After some sun and swimming hours, relaxing, talking and drinking here and there. A nice day …

Kempton Park West 4

Donderdag 26 december 2019

De dag begint rustig met het ontbijt en wat ontspanning. We gaan daarna op pad naar Gold Reef City, dat is een attractiepark in Johannesburg. Het is gelegen op een oude goudmijn die sloot in 1971 en is gethematiseerd naar de periode in de late jaren 1800 wanneer de goudkoorts losbrak’’ (wikipedia) Bart en Marjan waren hier vroeger wel eerder geweest toen was het een soort museum. Nu is daar een heel pretpark omheen gebouwd. Dus vol enthousiasme gaan we het park binnen en bekijken wat oude huisjes met mooie verzamelspullen uit de goudmijn. Verder het park in zijn er veel attracties, achtbanen, leuke kinderactiviteiten. Wij gaan even met het reuzenrad mee om te genieten van het mooie uitzicht van Johannesburg. Bovenin is de skyline van deze stad goed te zien! Aan de andere kant zie je bergen mijnafval en een gigantisch casino. Daarna gingen we even eten (hotdogs) en ondertussen gaat de kleine Timo (neefje) een paar keer in de draaimolen. En nog een keer en nog een keer en nog een keer. We sluiten af met een lekker ijsje en besluiten het park te verlaten. 30+ graden is geen doen in een pretpark. Dan kan je beter in het zwembad liggen of lekker zonnen en niets doen toch? Op de terugweg in het park nog leuke souvenirs gekocht (drie leuke schaaltjes/bordjes) met de hand geschilderd met renosters, olifante, kameelperde (neushoorns, olifanten en giraffen sorry 😉 ) en nog twee leuke kleine maskers van hout. Eenmaal “thuis” duik ik de zon in om nog even lekker bruin te worden en worden er wat boodschapjes gedaan voor wat eten. We hebben heerlijk spaghetti gegeten en blijven lekker babbelen tot een uurtje of half elf dan ga ik weer naar bed……..

The Kingdom Resort day 4

Thursday December 26 2019

The day starts quietly with breakfast and some relaxation. Then we head for Gold Reef City, which is an amusement park in Johannesburg. It is located on an old gold mine that closed in 1971 and is themed to the period in the late 1800s when the gold rush broke loose “” (wikipedia) Bart and Marjan had been here before, when it was a kind of museum. Now a whole amusement park has been built around it. So we enter the park full of enthusiasm and view some old houses with beautiful collection items from the gold mine. Further into the park there are many attractions, roller coasters, fun children’s activities. We go with the Ferris wheel to enjoy the beautiful view of Johannesburg. The skyline of this city can be seen at the top! On the other side you see mountains of mining waste and a gigantic casino. Then we went for dinner (hot dogs) and meanwhile little Timo (nephew) goes into the merry-go-round a few times. And again and again and again. We finish with a nice ice cream and decide to leave the park. 30+ degrees is no fun in an amusement park. Then you better lie in the pool or sunbathe and do nothing right? On the way back through the park I bought some nice souvenirs (three nice dishes / plates) painted by hand with renosters, elephant, camel (sorry rhinos, elephants and giraffes ;-)) and two nice little wooden masks. Once “at home” I dive into the sun to get a nice tan and some groceries are done for some food. We have eaten delicious spaghetti and continue to chat until half past ten then I go to bed again …

Kempton Park West 5

Vrijdag 27 december 2019

Het begin van een enorm lange dag. Ik begin met wat spullen bij elkaar te zoeken voor de vlucht vanavond terug naar Schiphol Airport Amsterdam. Bleeeh. Buiten hoor ik de kleine Timo al rond rennen. Vogeltjes fluiten en ik zoek nog even wat fotootjes uit op de bedrand. Paar minuutjes later stonden er heerlijke broodjes klaar met de spaghetti van gisteravond. Lekker lekker. Na het eten even lekker zwemmen in het zwembad. Langzaamaan komen er familieleden bij. Bart is vandaag vijftig jaar geworden en dat moet gevierd worden. Met zijn allen braaien we wat en drinken we heerlijke drankjes. Mijn favoriet (Rose’s Passion Fruit Cordial, sodawater en Smirnoff Vodka) en natuurlijk lekker veel ijs erin. Rond een uurtje of zeven/acht pak ik mijn koffer verder in en het gewicht is prima. De familie gaat er vandoor en rond half negen is het dan helaas zover. Ook ik moet er weer aan geloven: deze mooie Zuid-Afrika-reis komt ten einde en we gaan we richting OR Tambo International Airport. We leveren de koffers in: twaalf-vijf staat er op de weegschaal en dertien is het maximum. Gek maar wel geluk dat het net goed is. (in de hoop dat de souvenirs heel blijven) Lopend langs de doane die heel makkelijk is, controleren ze niet eens de fotografiespullen terwijl ze dat overal tot nu toe wel gedaan hebben. We bekijken nog wat winkeltjes en ik neem nog een fles melk Tert en Strawberry Lips mee, want dat was zo’n lekker Zuid-Afrikaans shotje. In het restaurant verderop drinken we nog even een drankje (ik een Kit-Kat shake). Daarna mogen we aan boord van het vliegtuig en hebben we een goeie vlucht terug naar huis. (Alhoewel ik geen oog dichtgedaan heb) Dat vliegtuiggeluid krijgt mij gewoon niet in slaap 😉 22:15 uur landen we en staan onze ouders ons lief op te wachten…………

Weer thuis in het koude Nederland met 1 graad Celcius. Zuid-Afrika: je was geweldig. Tot de volgende keer.

Kempton Park West 5

Friday December 27 2019

The start of a very long day. I start with collecting some things for the flight back to Schiphol Airport Amsterdam tonight. Bleeeh. Outside I already hear little Timo running around. Little birds are whistling and I pick out some pictures. A few minutes later delicious sandwiches were ready with the spaghetti from last night. Yummy Yummy. After a nice swim in the pool, more family members are slowly coming. Bart has turned fifty years today and that must be celebrated. We all have delicious drinks. My favorite (Rose’s Passion Fruit Cordial, soda water and Smirnoff Vodka) and of course lots of ice in it. Around seven to eight I pack my suitcase further and the weight is fine. The family leaves and around half past eight it is finally there. I also have to face it: this beautiful South Africa journey is coming to an end and we are heading to OR Tambo International Airport. We hand in the suitcases: twelve-five is on the scales and thirteen is the maximum. Strange but lucky that it is just right. (hoping that the souvenirs stay intact) Walking past the doane, which is very easy, they do not even check the photography gear while they have done it everywhere so far. We look at some more shops and I bring a bottle of milk with Tert and Strawberry Lips, because that was such a tasty South African shot. In the restaurant further down we have a drink (I a Kit-Kat shake). Then we are allowed to board the plane and we have a good flight back home. (Although I have not slept a wink) That plane noise just does not get me to sleep 😉 10:15 pm we land and our parents are waiting for us …………

I get back home in the cold Netherlands with 1 degree Celcius. South Africa: you were amazing. Until next time.

 

Lees Verder»
Pilanesberg National Park
december 242019

The Kingdom Resort dag 1

Zondag 22 december 2019

Ik word wakker in een heerlijk stille kamer, m’n hoofdpijn is weg en alles is minder erg dan gisteren. Ik open mijn buitendeur, ga even ontspannen op mijn eigen terrasje. De fluitende vogeltjes ( en enkele wilde/zwerfkatten) komen tevoorschijn. Ik zet wat water bij ze. Ideaal wakker worden. Nog even wat foto’s veilig stellen op de harde schijf. Daarna ga ik bij de familie zitten. We hebben besproken dan ik en Marjan samen op safari gaan. Mijn zus en Bart gaan een dagje zwemmen met kleine Timo. We halen een fles Raspberry drink (Thaise Fanta), water en een pak koekjes en zo ontbijten we en rijden richting de ingang van het Pilanesberg Nationaal Park (Ingang: Kwa Maritane) Het begin van het park is al super gaaf, de natuur is totaal anders dan van het Krugerpark. De verschillende soorten groen en de geweldige stenen rotsen/bergen kleuren de omgeving enorm. Hier en daar een mooie boom (Dichrostachys cinerea); die zijn ontzettend mooi om te zien. Het is wel lastig zoeken naar dieren omdat het natuurlijk zo groen is. Maar… we hebben weer genoeg gespot en hebben even een heerlijke pauzestop gemaakt bij Pilanesberg Centre. Ik at een lekkere pizza magerita en Marjan een bak vol groenvoer (salade) en overheerlijke milkshakes erbij. Nu kunnen we weer verder. We vervolgen onze weg weer terug met hier en daar een omweggetje en uitzichtpunten (Pilanesberg site G52) en zijn dan om vier uur weer terug in het vakantiepark. Dit moest op tijd want om vijf uur gaan we met de nachtsafari mee met de hele familie. We gaan nog even snel avondeten (frietjes met kipsticks) en daarna rijden we weer met de safari-auto naar het Pilanesberg Nationaal Park (ingang: Bakubung). Maken een mooie rondje aan de andere kant van de berg dan waar wij gereden hadden vanmiddag. We komen onderweg een karakal tegen, deze had de chauffeur die daar elke dag rijdt al jaren niet mee gezien! Zeldzaam dus. Op de terugweg wordt het donker (nachtsafari) en begint te stortregenen en te onweren in de verte. Iedereen zoekt dekking maar niets helpt! Door de regenstorm volgen we de route terug en spotten nog een olifant, zebra en wat impala’s in het donker. Hoe hard het ook regent de chauffeur blijft maar schijnen met zijn handzoeklicht. Ik denk dat niemand kijkt want we proberen ons droog te houden met plastic regenponcho’s. Eén voordeel: de regen is warm en de wind ook dat maakt het nog een beetje te doen. Het was wel even een leuke ervaring 😉 Grote zoeklichten op de safari-auto en de chafeur die maar blijft maar praten over van alles over het gebied, dieren enz. Eenmaal terug op Kingdom Resort praten we nog even wat na met zijn allen en zoeken we onze slaapplek weer op. Dieren die ik over de heledag gespot heb: Afrikaanse olifanten, nijlpaarden, wrattenzwijnen, gemaskeerd weversvogels (die super leuke nesten maken zie foto’s), lesser-striped zwaluw, grijze Go-Away vogel, Burchell’s zebra’s, blauwe wildebeest, impala’s, sharpe’s grysbok, Chacma baviaan, witte neushoorn, luipaardschildpad, tsessebe, koereiger, jakhalzen, karakal, giraffen. Weer een geslaagde dag!

The Kingdom Resort day 1

Sundat December 22 2019

I wake up in a wonderfully quiet room, my headache is gone and everything is better than yesterday. I open my door and relax on my own terrace. The whistling birds (and some wild / stray cats) appear. I give them some water. Nice start of the day. Securing a few photos on the hard disk. Then I sit down with the family. We have discussed that me and Marjan go on safari together. My sister and Bart go swimming for a day with little Timo. We get a bottle of Raspberry drink (Thai Fanta), water and a pack of cookies and so we have breakfast and drive towards the entrance of the Pilanesberg National Park (Entrance: Kwa Maritane) The start of the park is already super cool, nature is totally different from the Kruger Park. The different types of greenery and the amazing stone rocks / mountains color the surroundings enormously. Here and there a beautiful tree (Dichrostachys cinerea); they are incredibly beautiful to see. It is difficult to search for animals because it is naturally so green. But … we have spotted enough and have just made a wonderful break at Pilanesberg Center. I ate a delicious pizza magerita and Marjan a bowl full of green food (salad) and delicious milkshakes. We continue our way back with here and there a detour and viewpoints (Pilanesberg site G52) and then back at the holiday park at four o’clock. This had to be on time because at five o’clock we go on the night safari with the whole family. We quickly have dinner (fries with chicken sticks) and then we drive with the safari car to the Pilanesberg National Park (entrance: Bakubung). On the way we come across a caracal, which the driver who drives every day had not seen for years! Rare therefore. On the way back it gets dark (night safari) and starts to rain and thunder in the distance. Everyone is looking for coverage but nothing helps! We follow the route back through the rainstorm and spot another elephant, zebra and some impalas in the dark. No matter how hard it rains, the driver keeps shining with his search light. I think nobody is watching because we are trying to keep ourselves dry with plastic rain ponchos. One advantage: the rain is warm and the wind also makes it a bit better. It was a nice experience 😉 The safari car had big searchlights and the driver who just kept talking about everything about the area, animals etc. Once back at Kingdom Resort we talk a bit and we look for our place to sleep again. Animals that I have spotted during the day: African elephants, hippos, warthogs, masked weaver birds (which make super nice nests see photos), lesser-striped swallow, gray Go-Away bird, Burchell’s zebras, blue wildebeest, impala, sharpe’s grysbok, Chacma baboon, white rhino, leopard tortoise, tsessebe, cow heron, jackals, caracal, giraffes. Another successful day!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

‘The Kingdom Resort dag 2

Maandag 23 december 2019

De dag begint met een geroosterd broodje, eitje en worstjes in het restaurant hier in het park The Kingsdom Restort. We vertrekken zo richting Akwaaba Predator Park. Een leuk dierenpark met jaguars, jachtluipaarden, zwarte luipaarden, wilde honden, hyena’s, witte leeuwen, tijgers, leeuwen, cheeta’s, overige katachtigen en apen. Blijft indrukwekkend om die dieren van dichtbij te kunnen zien. De prachtige lijnen en vlekken. Dit park voedt dieren op die mishandeld zijn of niet goed kunnen worden opgevoed door de moeder. Ook is dit park niet aangesloten bij jachtpartijen en dus worden de dieren met liefde verzorgd en krijgen een goed tehuis. (Meer over dit park kunt u lezen op hun website) Ik had de eer om een wit leeuwtje te mogen vasthouden die net opgevangen werd vanwege een verloren ouder. Was echt een hele mooie ervaring. Zo lief en zacht. En goed om te zien dat deze dieren goed worden verzorgd en hier kunnen opgroeien. Na dit bezoek zijn we terug gegaan naar het resort en hebben er voor de rest een heerlijk relaxt middagje van gemaakt. Foto’s uitzoeken van de reis, spareribs eten in het restaurant en voorbereiden op morgen. Spullen inpakken voor de laatste dagen bij het eerste adres bij Amanda thuis ( zie eerste blog ) en ik ga morgen om negen uur op een quad rijden. Waarheen nog geen idee…………..

The Kingdom Resort day 2

Monday December 23 2019

The day starts with a toasted sandwich, egg and sausages in the restaurant here in The Kingsdom Restort park. We are leaving in the direction of Akwaaba Predator Park. A nice animal park with jaguars, cheetahs, black leopards, wild dogs, hyenas, white lions, tigers, lions, cheetahs, other cats and monkeys. It remains impressive to be able to see those animals up close. This park cares for animals that have been mistreated or cannot be properly raised by the mother. Also this park is not affiliated with hunting parties and so the animals are cared for with love and get a good home. (You can read more about this park on their website) I had the honor to be able to hold a white lion that was just adopted because of lost parents. It was really a very nice experience. So sweet and gentle and good to see that these animals are well cared for and can grow up here. After this visit we went back to the resort and made it a wonderfully relaxing afternoon. Select photos from the trip, eat spare ribs in the restaurant and prepare for tomorrow. Pack stuff for the last days at the first address at Amanda’s home (see first blog) and I will ride a quad bike tomorrow at nine o’clock. Destination unknown ………… ..

The Kingdom Resort dag 3

Dinsdag 24 december 2019

De dag begon goed! Om 9:00 uur had ik een quad om door het parkje te crossen naast het resort. Samen met een begeleider gaan we op pad. Eerst even heen en weer en een testrondje. Veeeel te makkelijk en vervolgens gaan we meteen het ruige gebied in. Grote brokken steen, heuvels, stofwolken, struiken met lange prikkels eraan, scherpe bochten en iemand sprong zelfs met de quad. Alles wat je maar kan bedenken was er en ik deed alles vloeiend mee met de begeleider. Hij ging steeds harder en het was meer van wie daagt wie uit. Een geslaagde quadrit. Na een uurtje komen we weer aan op het resort. Alles zit onder het Afrikaanse rode zand: m’n gezicht, m’n kleren, benen, alles helemaal verstoft. Even opfrissen en aan tafel voor een fruit- en yoghurtbuffet. Dat gaat er wel in want heb ik nog niet gegeten. Heerlijke meloensoorten, croissantjes, muesli en een drankje. Een goede maaltijd voor de laatste verhuizing. We reizen twee uurtjes terug richting Kemton Park waar familie is en waar we Kerstmis gaan vieren. Bij aankomst valt me op dat de kerstboom buiten staat en daaronder heeeeel veel cadeautjes. We nemen een drankje en langzaam komen de andere familieleden van Amanda erbij. De stapel pakjes onder de boom groeit en groeit. Zeker tot de helft van de boom. Zoveel cadeaus heb ik nog nooit gezien. Toch wel gek 30 graden en een kerstboom vol met cadeaus. Het is gezellig, we praten, eten, drinken en cadeautjes worden opengemaakt. De kids zijn dolblij met de cadeaus en ook ik heb nog wat leuke cadeaus gekregen. Zo leuk en niet verwacht. Er zijn super veel leuke mensen en de Afrikaanse taal is super leuk om naar te luisteren. En hier en daar leer ik wel een paar woordjes. Ik maakt het niet laat deze avond want heb het idee alsof het al veel later is dan het werkelijk is. Dus ik zoek mijn bedje op…………….

The Kingdom Resort day 3

Tuesday December 24 2019

The day started well! At 9:00 am I had rented a quad to cross the park next to the resort. Together with a guide we go on the road. First back and forth and a test tour. Much too easy and then we immediately go into the rough area. Large chunks of rock, hills, dust clouds, bushes with long stimuli, sharp turns and someone even jumped the quad. Everything you could imagine was there and I smoothly participated with the supervisor. He went faster and it was more of who challenges who. A successful quad ride. After an hour we arrive at the resort again. Everything is covered with the African red sand: my face, my clothes, legs, everything completely dusted. I freshen up and go for a fruit and yogurt buffet. Delicious melons, croissants, muesli and a drink. A good meal for the last move. We travel two hours back to Kemton Park where there is family and where we are going to celebrate Christmas. On arrival I notice that the Christmas tree is outside and there are a lot of presents underneath. We get a drink and the other family members of Amanda slowly join us. The pile of packages under the tree grows and grows. Certainly up to half the tree. I have never seen so many gifts. Quite crazy 30 degrees and a Christmas tree full of gifts. It’s fun, we talk, eat food, drink and the presents are opened. The kids are overjoyed with the gifts and I have also received some nice gifts. So nice and not expected. There are a lot of nice people and the African language is super fun to listen to. And here and there I learn a few words. I am not making it late this evening because I feel as if it is much later than it really is. So I’m looking for my bed …………….

 

Lees Verder»

Jackalberry Ridge dag 1

Woensdag 18 december 2019

De laatste keer ochtendontbijt op deze locatie wordt geregeld door het goede personeel! Alles ziet er weer tiptop uit. De witte gordijnen zijn dicht om de volle zon tegen te houden, zo warm is het al. We eten een uurtje eerder want we moet op tijd weg 8:00 uur zitten we aan tafel relaxt te eten. Na alles ingepakt te hebben en camera weer klaar gemaakt te hebben begint onze tocht. We rijden richting Hazyvieuw. Hier doen we even wat boodschappen alvast voor later bij de tent ‘’ Kom ik later op terug ‘’ We komen bij een Spar-winkel en ik kijk m’n ogen uit. Hoe dat hier allemaal gaat is heel grappig. Alles op zijn gemak. Alles staat door elkaar en alles gaat kriskras door elkaar. Het winkelkarretje (achterwielen) draaien niet mee ‘’ geloof me dat is een beste uitdaging in zo’n volle winkel ‘’ Bij de kassa sta je rustig een kwartier omdat de kassier rustig aan het babbelen is en dingen buiten het werk om doet. De uitgang is de ingang ook heel apart: zie het als door de kassa lopen en weer terug door de kassa om bij de uitgang te komen. Het is echt een belevenis even een boodschapje doen! We vervolgen de reis als bonus door een stuk van het Krugerpark. (Numbi) Heet deze startplek. Even kaarten kopen om het park in te gaan en dan gaan we. (De kans dat we dieren zien is klein wordt ons verteld) Het park is enorm groot! En m’n zwanger en zijn zus zijn hier al vaker geweest in Zuid-Afrika en hebben het nog nooit zo groen meegemaakt als nu. Met al die groene bomen en struiken is het dus nog lastiger dieren te spotten. Maar toch als we gaan rijden staan er meteen al links Kudu’s aan de weg ik heb me telelens niet eens nodig zo dichtbij. Dus mooie portretten kunnen schieten. Verder komen we niet zoveel dieren meer tegen wat ja; je moet geluk hebben. Dieren die ik nog meer gezien heb: impala’s, Afrikaanse buffels, blauwe gnoes, een luipaard in een boom ver weg ‘’zie jij hem op de foto hieronder ?’’ Inclusief prooi eronder aan een tak, Afrikaanse olifanten, Burchell’s zebra’s, giraffen, cheeta’s, beerbaviaanen, krokodil in het water, Afrikaanse lepelaar en een hoofdje van een schildpad in het water. Tussen door even een stop bij Lower Sabie waar ik mooie vogels gespot heb (Kaapse glansspreeuw). Het ontbijt wordt gehaald door Marjan: even wat water met simpele broodjes worst en kaas. Dat ging er wel even in!
Verder op de route één uur en vijftien minuten te gaan plus tussenstops voor deze dieren: Afrikaanse zeearends, kaapgier, gier met witte rug en waar gieren zitten is bonus dus ook cheeta’s verderop, koereigers bij zebra’s en blauwe gnoes en nog wat babywrattenzwijntjes bij de uitgang gespot. (Crocodile Bridge).

Nou geluk genoeg gehad dus!! Heb het fantastisch gehad nu al zoveel dieren mogen zien in het wild <3 Echt zoooo ontzettend gaaf! Zo kicken dat te zien! Whoehoeeee. Wij rijden het park uit en zijn met een kleine dertig minuten op onze bestemming Jackalberry Ridge. Een spannend verblijf midden in de natuur. Ons ‘’huisje’’ is een tent. De wilde dieren lopen hier rond de tent. Insectenliefhebbers zijn hier zeker op hun plek want meteen als ik de trap op loop sta ik al oog in oog met een gevlekte bush slang. ik ging er dus meteen vanuit super gevaarlijk grote boog omheen en niet meer naar kijken. Oke, wel even op de foto natuurlijk haha. (Uiteindelijk was dit exemplaar niet gevaarlijk zij de receptioniste de volgende dag) We installeren onze spullen en gaan nog even wat boodschappen doen voor het ontbijt morgenochtend. Hierna gingen we nog even eten bij het Tin Shack Restaurant. Lekkere popmuziek op de achtergrond en wifi. Altijd leuk om alle dieren en de zon door te appen naar het thuisfront haha. Overheerlijke spareribs en een fruitdrankje gehad en daarna op weg naar de tent. Toen nog even wat napraten en klaarmaken om naar bed te gaan. Best griezelig zo de eerste avond. Bij de toiletdeur bij een lampje een ‘’Grote’’ spin. Zwart en oranje poten, Voor de tent wandelen takken (nooit geweten dat ze kunnen vliegen) en nog veel meer torren, kruipers en hagedisjes. ‘s Nachts naar bed, je hoort zoveel insecten: krekels, Christmas beetle’s. Het is net een film waarin je slaapt. Echt wel stoer zo’n nacht!

Jackalberry Ridge day 1

Wednesday December 18 2019

The last morning breakfast at this location is arranged by the good staff! Everything looks perfect. The white curtains are closed to keep out the full sun, it is that hot already. We eat an hour earlier because we have to leave on time at 8:00 am. We drive towards Hazyvieuw. Here we do some shopping for later at the tent “I will come back later” We arrive at a Spar store. How it all works here is very funny. Everything at ease. Everything is mixed up and everything is chaos. The shopping cart (rear wheels) don’t turn around “” believe me that’s a challenge in such a crampy shop ” The exit is also very special: it’s like walking through the cash register and back through the cash register to get to the exit. We continue the journey as a bonus through a part of the Kruger Park. (Numbi) We are told that the chance of seeing animals is small. The park is huge! My brother-in-law and his sister have been many times in South Africa and have never experienced it as green as now. With all those green trees and shrubs it is even harder to spot animals. But when we start driving, there are already Kudu’s on the road on the left. Furthermore, we do not encounter many animals anymore, yes; we were lucky. Animals I have seen: impalas, African buffalo, blue wildebeest, a leopard in a tree far away “” do you see him in the photo below? “” Including prey on a branch, African elephants, Burchell’s zebras, giraffes, cheetahs, boar baboons, crocodile in the water, African spoonbill and a turtle’s head in the water. We also had a stop at Lower Sabie where I have spotted beautiful birds (Cape starling). 

Further on the route one hour and fifteen minutes to go plus stops for these animals: African sea eagles, Cape vulture, white-backed vulture and where vultures are, so there are also cheetahs further down the road, cow herons at zebras and blue wildebeest and some baby warthogs at the exit. spotted. (Crocodile Bridge).

Well lucky enough so !! I had a fantastic time seeing so many animals in the wild <3 Really soooo awesome! That’s how to see it! Whoehoeeee. We leave the park and arrive at our destination Jackalberry Ridge in less than 30 minutes. An exciting stay surrounded by nature. Our “house” is a tent. The wild animals walk around the tent here. Insect lovers are certainly lucky because immediately as I walk up the stairs I am face to face with a spotted bush snake. I immediately went around it from super dangerous big arc and no longer looked at it. Okay, just a picture of course haha. (In the end this snake was not dangerous, the receptionist said the next day) We install our stuff and go do some shopping for breakfast tomorrow morning. After this we went for dinner at the Tin Shack Restaurant. Tasty pop music in the background and WiFi. Always nice to app all the animals and the sun to the home front haha. Delicious spareribs and a fruit drink and then back to the tent. Pretty creepy the first night. At the toilet door next to a light a “Large” spider. Black and orange legs, wings (never knew they can fly) and many more beetles, crawlers and lizards walk in front of the tent. At night, you hear so many insects: crickets, Christmas beetles. It is just like a movie that you sleep in. Really tough such a night!

Jackalberry Ridge dag 2

Donderdag 19 december 2019

Goeiemôrre, We beginnen aan een simpel ontbijtje: eitjes, ham, jam en broodjes natuurlijk. Rondom het terras lopen wilde dieren: in dit geval zijn het grote natalfrankolijnen, mooie blauwe waxbillvogeltjes zitten in het voederhuis die naast de zitplek hangt. Vandaag een relaxdagje terwijl m’n zus en man even een paar boodschapjes doen ga ik even met m’n neefje en Marjan in het zwembad bij de tenten. Plonsen, autootje laten drijven omdat dat gewoon super cool is met de stroming en het zwembadje 😉 Even later gaan we naar het grote zwembad (Bushveld Atlantis waterpark) een dorpje verder van het Marloth Park. Hier van de glijbanen gegaan (Ik moest wel eerst een testglijronde maken van de badmeester want ik moest weten hoe het werkte voordat ik er met m’n neefje Timo vanaf mocht. (ik kon niet eens glijden: moest lopen en mijn handen gebruiken om überhaupt naar beneden te komen want er stond bijna geen water in). Veel geplonst en gezwommen met m’n kleine neefje. Na de waterpret gingen we naar huis. Onderweg komen we wilde wrattenzwijnen tegen op het terras met een jonkies erbij. Zo leuk om te zien. Ondertussen vuur gemaakt voor de barbecue en lekker vlees gebraden voor ons alle vijf. Langzamerhand werd het donker en gingen we uiteindelijk ons bedje weer opzoeken….

Jackalberry Ridge day 2

Thursday December 19 2019

Goeiemôrre, we start with a simple breakfast: eggs, ham, jam and sandwiches. Wild animals are walking around the terrace: in this case they are large pottery bottles, beautiful blue waxbill birds sitting in the feed house that hangs next to the seat. Today a relaxing day while my sister and husband do some groceries, I go with my nephew and Marjan in the swimming pool near the tents. A little later we go to the large swimming pool (Bushveld Atlantis water park) a village further from Marloth Park. Off the slides here (I first had to make a test slide of the lifeguard because I had to know how it worked before I could use it with my nephew Timo. (I couldn’t even slide: had to walk and use my hands to come down because there was almost no water in it. Lots of splashing and swimming with my little nephew. After the water fun we went home. On the way we encounter wild warthogs on the terrace with a young one there. Meanwhile, we made a fire for the barbecue and roast tasty meat for all five of us, but it gradually became dark and we finally went back to our bed …

Jackalberry Ridge dag 3

Vrijdag 20 december 2019

Wakker worden met kudu’s op het terras en vervetapen dat kan hier gewoon midden in de natuur! Ik sta onder de douche en als ik eruit ben en de deur open, word ik overspoeld met gigantisch veel vervetapen! Super gaaf ze springen van tent tot tent en van boom tot daken en takken. Ook zijn er apen met kleintjes en zelfs die dansen gezellig mee met het spel apenkooi. Ook impala’s laten zich nog even zien bij de tent. Leuker kan je niet wakker worden. Na een lekker ontbijt (simpel zelf gemaakt zoals gisteren) gaan we op safari in het Kruger National Park. We beginnen bij Crocodile Bridge Gate en rijden richting Lower Sabie. Hier gingen we een hapje eten met een mooi uitzicht over een rivier en vanuit Lower Sabie gaan we met een kleine omweg weer terug naar Crocodile Bridge. Super gaaf wat ik op de foto heb kunnen zetten! Zwarte neushoorns, burchell zebra’s, blauwe gnoes, grijze Go-Away vogels, Wahlberg’s adelaar (denk ik), paarse rollervolgels, nijlpaarden, impala’s, giraffen, wrattenzwijnen, kudu’s, Zuid-Afrikaanse olifanten, kaapgieren, een Lappet-Faced gier, gemaskerde wevervogeltjes, yellow bellied greenbul vogel, Afrikaanse buffels, geel-gefactureerde ooievaar,  dark capped bulbul vogel, smidkievit, grote zilverreiger, grijze reiger, reiger met zwarte kop, zuidelijke geelsnaveltok, swainson’s spurfowl. Veel dieren gezien. Na de Safari gingen we eten bij ‘’Bos restaurant & bar’’, wat vlakbij het zwembad zit waar wij gisteren waren. Gezellige sfeer onder het rieten dak. Heerlijk gegeten en ‘s avonds voor de laatste keer bij de tenten: morgen de grootste reis van Jackalberry Ridge naar The Kingdom Resort bij Pilanesberg National Park. Zes uur rijden……….

Jackalberry Ridge day 3

Friday December 20 2019

Waking up with kudus on the terrace and feeding yourself is possible here in the middle of nature! I am in the shower and when I am out and the door is open, I am flooded with a huge amount of peddling monkeys! They are super cool jumping from tent to tent and from tree to roofs and branches. There are also monkeys with little ones and even they dance along nicely with the monkey cage game. Impalas also show themselves at the tent. You can’t wake up more amazing. After a nice breakfast (simply made like yesterday) we go on safari in the Kruger National Park. We start at Crocodile Bridge Gate and drive towards Lower Sabie. Here we had a bite to eat with a nice view over a river and from Lower Sabie we go back to Crocodile Bridge with a little detour. Super cool what I could put on the picture! Black rhinos, burchell zebras, blue wildebeest, gray Go-Away birds, Wahlberg’s eagle (I think), purple roller frills, hippos, impalas, giraffes, warthogs, kudus, South African elephants, cape vultures, a Lappet-Faced vulture, masked weaver birds , yellow bellied greenbul bird, African buffalo, yellow-billed stork, dark capped bulbul bird, blacksmith kievit, great egret, gray heron, black-headed heron, southern yellow beak stick, swainson’s spurfowl. Seen many animals. After the Safari we had dinner at “Bos restaurant & bar”, which is close to the swimming pool where we were yesterday. Cozy atmosphere under the thatched roof. Delicious food and tomorrow we have the biggest trip from Jackalberry Ridge to The Kingdom Resort at Pilanesberg National Park. Six hour drive ……….

Jackalberry Ridge dag 4

Zaterdag 21 december 2019

Een iets slechtere start van de dag dan normaal. Enorm verkouden, hoofdpijn enz. Na het ontbijt en alles ingepakt te hebben vertrekken we naar ons nieuwe hotel ‘’The Kingdom Resort’’ Bij Pilanesberg. Een reis van ongeveer zes uur met stops hier en daar om nieuwe zakdoekjes te scoren voor de verkoudheid! Hier en daar een slaapje in de auto. Helaas oorpijn erbij gekregen. Maar naar de laatste minuten afgeteld te hebben bereiken we eindelijk het hotel! Super blij om te zien dat alles aanwezig is wat je maar kan wensen. Eigen kamertje, airco, badkamer, heerlijk bed, tv’tje (vind ik altijd leuk voor de regionale zenders: in dit geval een hoop gospelmuziek en Afrikaans brassbands. Even lekker luxe. We pakken onze spullen uit en gaan dan even heerlijk relaxed barbecuen bij een groot kampvuur hier op het park. Ik ga op tijd naar bed en verlaat het gezelschap helaas en maakt nog even deze blog af. Zet nog even wat foto’s over en ga lekker slapen. Beetje dipdag vandaag………..

Jackalberry Ridge day 4

Saturday December 21 2019

A slightly worse start to the day than usual. A huge cold, headache, etc. After having packed breakfast and everything, we leave for our new hotel “The Kingdom Resort” near Pilanesberg. A journey of about six hours with stops here and there to score new handkerchiefs for the common cold! Here and there a nap in the car. Unfortunately I got an earache. But after counting down the last minutes we finally reach the hotel! Super happy to see that everything is there that you could wish for. Private room, air conditioning, bathroom, lovely bed and tv. I always like the regional channels: in this case a lot of gospel music and African brass bands. Just as luxurious. We unpack our stuff and then enjoy a nice relaxed barbecue at a big campfire here at the park. I go to bed on time and unfortunately leave the company and finish this blog. Just transfer some pictures and go to sleep … Dip day today ……… ..

Lees Verder»
Graskop
december 172019

Dar Amane Guest House dag 1

Zondag 15 december 2019:

Vroeg in de ochtend 6:30 uur begon ik met wat vogels te spotten vanuit de tuin van Amanda, want er zitten hier erg mooie. Ik ben helemaal fan van de foto van de ‘’Kuifkophoutkapper’’ een vogel met heel veel kleur: rood, geel, zwart, witte vlekjes en oranje. En wat een mooi geluid! (Luister hier). Ook nog wat andere vogels kunnen spotten. Even later kwam de rest erbij en hebben we nog even lekker gerelaxt aan het zwembad en zochten we onze spullen bij elkaar voor de volgende tocht. Na alles ingepakt te hebben kregen we nog een heerlijk ontbijt van Amanda die lang in de keuken had gestaan om vetkoeken te makken. Het vlees en de jam kwamen op tafel en we hebben heerlijk gegeten. Na een goed ontbijt vertrokken we richting de volgende bestemming. Een reis van vier uur met twee kleine stops. Veel dingen mogen bewonderen zoals straatverkopers aan de weg bij stoplichten en in tentjes, grote bergen, afvalbergen van de mijnen, verschillende soorten land, met boompjes en oranje aarde, stenen, bossen en van alles wat. Het laatste stukje van de reis was het begin van de panoramaroute. Hier rij je tussen schitterende bergen kilometers hoog en weer omlaag. Dat levert mooie foto’s op. Aan het begin van de route bevindt zicht een dorpje Graskop, Hier hebben wij een hotel geboekt (Dar Amane Guest House). Erg leuk hotel met onwijs veel mooie planten, veel groen en het hotel is gemaakt van hout en heeft veel Afrikaanse details zoals de kleedjes, beeldjes, lampen. Gaaf ingericht. De gastvrijheid is super: het personeel doet alles voor je. Mocht er iets zijn dan bel je nummer negen en ze staan altijd voor je klaar. (voorbeeld: kampvuurhout staat altijd klaar en wordt zelfs voor je aangemaakt). Drinken haal je wel zelf zoals een biertje of wijntje voor ‘s avonds maar wordt wel voor je in het ijs gezet en netjes bewaard in de koeling. Echt klasse. 

Na de aankomst in dit hotel gingen we relaxen en de spullen op de kamers brengen. Later de avond zijn we de stad in gegaan om een hapje te eten. Vandaag zijn we bij Glass House Restaurant geweest. Ook weer heel mooi Afrikaans ingericht: mooie beelden, sfeervol en gezellig personeel. Ik had spareribs besteld en heb ze nog nooit zo lekker gehad! Nogmaals het vlees in Afrika is echt heerlijk. Na de spareribs nog een mango-jus gehad, dan kan het niet beter! 

Toen we weer in onze guest house waren ging het vuur aan en genoten we van het vuur. Wat later begon het te spetteren en gingen we onder het afdakje zitten met vuur en stormlampjes, sfeervol avondje met brulkikkers op de achtergrond ! SSSTT

Dar Amane Guest House day 1

Sunday December 15 2019:

Early in the morning at 6:30 am I started spotting some birds from the garden of Amanda, because there are very beautiful ones here. I am absolutely fan of the photo of the “Crested Woodcutter” a bird with a lot of color: red, yellow, black, white spots and orange. And what a beautiful sound! (Listen here). Spotted also some other birds. A little later the rest arrived and we relaxed for a while at the swimming pool and gathered our things together for the next trip. After we packed everything, we received a delicious breakfast from Amanda, who had been in the kitchen for a long time making muck cakes. The meat and the jam arrived on the table and we had a delicious meal. After a good breakfast we left for the next destination. A journey of four hours with two small stops. Many things were admired such as street vendors on the road at traffic lights and in tents, large mountains, heaps of mines, different types of land, with trees and orange earth, stones, forests and everything else. The last part of the journey was the start of the panorama route. Here you drive for miles and miles between beautiful mountains. That results in beautiful photos. At the start of the route there is a village called Graskop. Here we have booked a hotel (Dar Amane Guest House). Very nice hotel with lots of beautiful plants, lots of greenery and the hotel is made of wood and has many African details such as the rugs, statuettes, lamps. Decorated cool. The hospitality is great: the staff does everything for you. If there is anything you call number nine and they are always there for you. (example: camp firewood is always ready and is even made for you). You can get a drink like a beer or wine for the evening, but it is put in the ice for you and neatly stored in the fridge. Real classy.

After arriving at this hotel we went to relax and bring the stuff to the rooms. Later that evening we went into town to have a bite to eat. Today we went to Glass House Restaurant. Again very nicely decorated in an African style: beautiful images, attractive and pleasant staff. I ordered spare ribs and have never had them so tasty! Again the meat in Africa is really delicious. After the spare ribs had a mango gravy, it couldn’t be better!

When we were back in our guest house, the fire went on and we enjoyed the fire. A little later it started to splash and we sat under the shelter with fire and storm lights, atmospheric evening with bullfrogs in the background! SSSTT

Dar Amane Guest House dag 2

Maandag 16 december 2019:

Het is mistig en koud (voor ons dan, hogere temperaturen gewend nu). Het ontbijt wordt klaar gezet door personeel. Een ruim verzorgd ontbijt met eitjes, banaan/ananas-smoothies, jam, kaas, muesliyoghurt en nog meer lekkere dingen. We genieten enorm van het goede ontbijt. Zelfs een pannenkoek voor de kleine Timo staat klaar. Na een goed ontbijt gaan we verder om de panoramaroute bekijken. Op onze route is het verschillend qua mist: hoe lager je van de berg gaat hoe beter het weer. Onze eerste stop is bij Lisbon Falls. Grote rotsen waartussen het water keihard naar beneden dendert de mooie groene natuur in. Op en tussen de stenen heb ik nog gave foto’s gemaakt. Een beetje klauteren tussen de waterstroompjes en stenen tot op het puntje van de watervallen! Wat een enorm gaaf uitzicht daar. Ook nog een plek achter de watervallen ontdekt die je vanuit de uitzichtpunten niet kunt zien. Een nieuw riviertje met stromend water met vast ook een verborgen waterval ergens anders. Na het bezoek aan Lisbon Falls gingen we doorrijden naar Berlin Falls. Ook weer een prachtig uitzicht op een berg waar verschillende watervallen uit komen. Wat me opvalt is de planten die tussen de stenen groeien! Zo gaaf om daar een detailfoto van de maken met het uitzicht op de achtergrond. Dan komen de planten helemaal naar voren!! In mijn volgend dagverslag kan je dat effect goed zien dan heb ik foto’s met mist! Op deze plek nog wat selfies met de familie en dan door naar de laatste plek voor vandaag namelijk Bourkes Luck Potholes. Een super mooi steengebergte met veel rotsen en beekjes/ watervallen en fotogenieke locatie. Hier kan ik wel uren rondlopen zo mooi dat het hier is. De cilindervormige gaten zijn ontstaan door de waterstroom, in snelle ronddraaiende bewegingen, voortkomend uit de samenvloeiing van de rivieren de Treur en de Blyde. Het kolkende water heeft samen met zand en kiezels de rotsen geslepen en zo voor een prachtig natuurlijk kunstwerk gezorgd. Hier waren ook souvenirkraampjes, een restaurantje en een picknickplaats waar heel veel mensen aan het barbecueën waren. Wij zijn daar even wat lekkers gaan eten bij een restaurantje voor de lunch, aapjes gespot op de weg en in bomen. En zo weer trots op weg naar onze Guest Hotel. Hier even gezeten en door voor de volgende ronde. Gegeten bij Canimambo Restaurant. Buitenkant ziet er gezellig uit, binnen is het niet zo gezellig: beetje sfeerloos maar wel prima eten. Na het etentje weer rond het kampvuur bij het guest house met een lekker raspberry-drankje (lijkt op Thaise Fanta) erg lekker en je krijgt er een rode tong van haha. Kampvuur wilde helaas niet aan dus gezellig op het terrasje gezeten en daarna onder een warme douche en te bed……

(later sprong het vuur nog groots aan zeiden mijn zus en haar man) Volgende morgen was het hout helemaal weg 😉 zo jammer …….

Dar Amane Guest House day 2

Monday December 16 2019:

It is foggy and cold (we are already spoiled). Breakfast is prepared by staff. A generous breakfast with eggs, banana / pineapple smoothies, jam, cheese, muesli yogurt and more tasty things. We really enjoy the good breakfast. Even a pancake for little Timo is ready. After a good breakfast we continue to view the panorama route. On our route it is different in terms of fog: the lower you go down the mountain, the better the weather. Our first stop is at Lisbon Falls. Large rocks between which the water hits hard down into the beautiful green nature. I still took cool photos on and between the stones. A bit of scrambling between the streams and stones to the tip of the falls! What a huge cool view there. Also discovered a place behind the falls that you can’t see from the vantage points. A new river with running water with probably also a hidden waterfall somewhere else. After the visit to Lisbon Falls we went on to Berlin Falls. Again a beautiful view of a mountain where various waterfalls come from. What strikes me is the plants that grow between the stones! So cool to take a detailed photo of it with the view in the background. In my next daily report you can see that effect because then I have photos with fog! At this place I also take some selfies with the family and then to the last place for today namely Bourkes Luck Potholes. A super beautiful stone mountain with many rocks and streams / waterfalls and a photogenic location. Here I can walk around for hours so beautiful that it is here. The cylindrical holes were created by the water flow, in rapid circular movements, arising from the confluence of the Treur and Blyde rivers. The swirling water, along with sand and pebbles, sharpened the rocks and created a beautiful natural work of art. There were also souvenir stalls, a restaurant and a picnic area where many people were barbecuing. We went there for a bite to eat at a restaurant for lunch, spotted monkeys on the road and in trees.
After dinner we went around the campfire again at the guest house with a nice raspberry drink (resembles Thai Fanta) very tasty and you get a red tongue from it haha. Yhe campfire didn’t work unfortunately on the terrace and after that I took a hot shower and went to bed …

(later the fire jumped on, my sister and her husband said) Next morning the wood was completely gone 😉 such a shame …….

Dar Amane Guest House dag 3

Dinsdag 17 december 2019:

Goeiemorgen, het ontbijt staat weer klaar en de lucht is nog grijs. We genieten van ons ontbijt en de kleine Timo laat nog even zijn beste dansmoves zien rond de tafel. Na het ontbijt zijn we naar God’s Window geweest: een mooi uitzicht door de bergen heen. Op de route er naar toe klaart het weer op en mooie mistbanken dwalen voorbij. Het is net alsof er een grote bosbrand aan de gang is. Bij God’s Window is een mooi stenen pad omhoog met prachtige natuur. Twee grote bergen/rotsen kom ik tegen de God’s Window. Zoals je ziet op de foto’s nog heel veel mist maar zo mooi om te zien! Het heeft wel wat spookachtigs. Geen uitzicht maar kan er uren naar kijken: al die planten tussen de stenen. Vanuit een andere kant, een stromend watertje wat uit de bergen kwam. Hoe langer je blijft kijken hoe meer je ziet. Aan de uitzichtpunten hingen sloten van alle reizigers die langs gekomen zijn. (Ik moet toch eens een paar slotjes meenemen in mijn reistas). Op de route verder naar boven wordt het wat koeler en vochtiger. Achter me een onwijs leuk uitzicht op het dorpje met alle souvenirkraampjes. hier kan je het effect zien van mist en helderheid deze dag. Nog verder naar boven wordt het steeds groener en groener. We zijn in een mega grote paludarium/jungletje beland. Wat is dit gaaf zeg! Zo groen, zoveel planten en hier en daar wat bloementjes. Dit is gaaf. Zie de foto’s. Natuurlijk even wat foto’s van mijzelf gemaakt. De vetplanten/cactussen zijn geweldige planten om vast te leggen. I love it. Leuke bruggetjes van hout en grote stenen om overheen te lopen: zo ontzettend mooi is het hierboven. Na dit prachtige bezoek reizen we naar Pelgrims Rest. Eerst nog even verkeerd rijden totaal de andere kant op. Maar ook dat is een mooie route met verschillende dingen te zien. Verbrande bomen en weilanden. Rotsen. Bergen, uitzichten het verveelt niet. Aangekomen bij Pelgrims Rest zie ik kleine jongetjes in blauwe overalls die als vogelverschrikker geld proberen te verdienen. We parkeren de auto en deze wordt meteen gewassen. Oeps bord niet gezien daar zaten ze voor! Slim van ze. We lopen door het dorpje en genieten van de huisjes en details die daar zijn. Het ziet er nog net zo uit als dat ze in de zeventiger jaren hebben achtergelaten. Een klein museumstadje in de provincie Mpumalanga (oud goudmijnwerkersdorpje). We zijn in een aantal gebouwen geweest waaronder ook een autogarage waar erg mooie auto’s en karren stonden opgesteld. Ook bezochten we een museum met geschiedenis over de mijnwerkers waar mooie artikelen en foto’s nog lagen van vroeger. (Ook kan je hier goudzoeken in het dorpje met een pannetje zoals vroeger maar dat was helaas al gesloten om 15:00 uur) Na het bekijken van deze prachtige huisjes, een leuke foute Afrikaanse safarihoed gekocht voor de zon. Daarna gingen we even luchen bij het restaurant, heerlijke pannenkoek met tomaat, kaas en ananas gegeten. Na deze heerlijke relaxte lunch zijn we doorgereden naar een dorpje beneden (Pilgrim’s Rest Down denk ik) Ook weer van die leuke huisjes en zelfs mooie autowrakken. Flink doorgeroest maar leuk voor een paar foto’s 😉 Later nog even tanken bij een vintage bezinepomp en we vervolgden de reis terug richting Graskop waar we nog even heerlijk gegeten hebben bij het Glass House Restaurant, het erg gezellige restaurantje waar ik het over had in het blog van 15 december. Eenmaal thuis weer bij het kampvuur die het deze keer wel deed met een lekker drankje. Morgen reizen we verder richting ons volgende adres ‘’Jackalberry Ridge’’ …………..

Dar Amane Guest House day 3

Tuesday December 17 2019:

Good morning, breakfast is ready and the sky is still gray. We enjoy our breakfast and little Timo shows his best dance moves around the table. After breakfast we went to God’s Window: a beautiful view through the mountains. On the route to it the weather clears and the fog banks disappear. It is as if a major forest fire is going on. At God’s Window there is a beautiful stone path with beautiful nature. I come across two large mountains / rocks against the God’s Window. As you can see on the photos, there is still a lot of fog, but so beautiful to see! It does have some ghostly things. No view but I can look at it for hours: all those plants among the stones. The longer you keep looking, the more you see. Locks of all the travelers who came by hung on the viewpoints. (I have to take a few locks with me in my travel bag in the future). On the route further up it becomes a little cooler and more humid. Behind me is an an unbelievably nice view of the village with all the souvenir stalls. Here you can see the effect of fog and brightness this day. Even further up it becomes greener and greener. We have ended up in a huge paludarium / jungle. What is this cool! So green, so many plants and here and there some flowers. This is cool. Look at the pictures!!! Of course I took some pictures of myself. The succulents / cacti are great plants to capture. I love it. Nice bridges of wood and large stones to walk over: it is so incredibly beautiful. After this wonderful visit we travel to Pelgrims Rest. First a bit of wrong driving, totally the other way. But that too was a beautiful route with various things to see. Burned trees and meadows. Rocks. Mountains, the views are not boring. Arriving at Pilgrims Rest I see little boys in blue overalls trying to earn money as a scarecrow. We park the car and it is immediately washed. Oops we did not see a sign! Smart of them. We walk through the village and enjoy the houses and details that are there. It still looks just like they left in the seventies. A small museum town in the province of Mpumalanga (old gold mining village). We have been in a number of buildings including a car garage where very nice cars and carts were set up. We also visited a museum with a history about the miners where beautiful articles and photos were still from the past. (You can also look for gold in the village with a pan like in the old days but unfortunately it was already closed at 3 p.m.) After viewing these beautiful houses, I bought a nice African safari hat for the sun. Then we went for a lunch at the restaurant, eating delicious pancakes with tomato, cheese and pineapple. After this wonderfully relaxed lunch we drove on to a village (I think Pilgrim’s Rest Down) There were also nice houses and even beautiful car wrecks. Substantially rusted but nice for a few photos 😉 Later refueling at a vintage gas pump and we continued the journey back to Graskop where we had a delicious dinner at the Glass House Restaurant, the very cozy restaurant that I talked about in the blog of December 15. Once home again at the campfire, this time with a nice drink. Tomorrow we will travel further to our next address “Jackalberry Ridge” …

 

Lees Verder»

Kempton Park West dag 1 

Vrijdag 13 december 2019:

Het is vrijdag 13 december 2019: de dag waarop ik samen met mijn zus, Bart (zwager), Timo (neefje) en Marjan (zus van zwager) om 07:00 uur op Schiphol Airport sta om vervolgens in te checken, spullen te laten controleren bij de douane (blijft spannend met de camera-apparatuur) en even tijd voor een heerlijk kopje koffie met een broodje. Om 10:15 uur is het zover: we vertrekken richting OR Tambo International Airport (Luchthaven bij Johannesburg dichtbij). Van 10:15 uur tot 22:15 uur zal de vliegreis duren. Een vliegreis die erg goed verliep. Drie films kijken en ik was dan eindelijk in Zuid-Afrika. Lang naar uitgekeken en hard voor moeten werken om alles zakelijk op tijd af te hebben. Aangekomen in Zuid-Afrika even een nieuwe stempel halen voor in het paspoort en wachten op de koffer die onderweg is vanuit het vliegtuig. We worden opgewacht door Amanda. (familielid van Bart en Marjan). Vol enthousiasme zwaait ze en komt ons tegemoet lopen en groet iedereen. Bij haar logeren we morgen en vieren we de kerst. Amanda helpt ons nog even bij de huurauto en we rijden samen met onze huurauto en haar auto richting haar huis (Kemton Park West). Het is donker dus ik kan niet veel zien onderweg.  Auto’s rijden hier aan de verkeerde kant en stoplichten staan aan de overkant van de weg inplaats van voor je. Dit was wat mij meteen opviel toen ik op weg was naar onze bestemming. Het huis is groot. Een leuk verblijf en Amanda is heel gastvrij: een perfect begin van een nieuw avontuur. Morgen meer want dan is het licht en kan ik alles ontdekken en zien. Eerst nog even een douche en daarna naar bed om dit stukje tekst te typen ………

Kemton Park West day 1 

Friday December 13 2019:

It is Friday, December 13, 2019: the day on which I am at Schiphol Airport with my sister, Bart (brother-in-law), Timo (nephew) and Marjan (brother-in-law’s sister) at 7:00 AM and then check in, going through customs (remains exciting with the camera equipment) and I take a moment for a delicious cup of coffee with a sandwich. At 10:15 am it’s time: we are leaving for OR Tambo International Airport (Airport close to Johannesburg). The flight will last from 10:15 am to 10:15 pm. A flight that went very well. Watching three movies and tada!!: I was in South Africa. Arrived in South Africa and I just got a new stamp for the passport and waiting for the suitcase that is on its way from the plane. We are met by Amanda. (family member of Bart and Marjan). Full of enthusiasm, she waves and approaches us and greets everyone. We will stay with her tomorrow and celebrate Christmas. Amanda helps us with the rental car and we drive with our rental car and her car to her house (Kemton Park West). It’s dark so I can’t see much on the way. Cars are on the wrong side here & traffic lights are on the other side of the road instead of in front of you. This was what I immediately noticed when I was on our way to our destination. The house is big. A nice stay and Amanda is very hospitable: a perfect start to a new adventure. More tomorrow because then it will be light and I can discover and see everything. First a shower and then to bed to type this piece of text ………

Kempton Park West 2

Zaterdag 14 december 2019:

Wakker worden met het geluid van fluitende tropische vogels of zoals ik dacht apen. (Hadeda Ibis) ‘’luister hier het geluid’’ De lucht is grijs maar toch heerlijk zomerkleding aan. Zitten in de lounge en hagedissen spotten (zonder camera). Met mijn kleine neefje op de schommelbank zitten en dan de zon die door gaat komen bewonderen waardoor het binnen een paar minuten 29 graden is. Dat is wakker worden in Zuid-Afrika. Even later even dobberen in het zwembad, omkleden en aan een heerlijke brunch met geroosterd brood, croissants, spek, ei, jam en alles wat je maar kan wensen. Er komen gezellige familieleden mee-eten van Amanda. Onwijs gezellig. Later die dag naar een ATM voor wat geld voor de reis en locale supermarkt voor een boodschapje en dus ook voor het eerst de omgeving verkennen in het licht. Wat een geweldig huizen. Elke huis/villa anders dan de buren van muren tot tuinen en van poorten tot figuren van de bouw. Echt een plaatje om te zien. Zie foto’s. 

Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats is het eerste wat mijn opvalt de twee mannen die daar aan het rennen zijn voor een paar Rand. Zwart gekleed, geel hesje en een zwarte hoed tegen de zon. Ze helpen je parkeren, zetten je boodschappen in de auto. Alles voor max vijf Rand. (Ongeveer dertig eurocent) Uitgestapt, geld ophalen bij ATM (natuurlijk super benieuwd naar het briefpapier) Wauuuuw! Nelson Mandela staat op alle biljetten en op de achterkant staat de “big five”. Super gaaf en mijn eerste souvenir is dus al gelijk binnen 😉 (In de winkel valt mij de medewerkers op. Totaal geen haast allemaal relaxed: aparte houding qua werken. Alles op zijn tijd. Na het boodschapje was de rest van de dag rustig. Blij hier te zijn in een nieuw land. Nu al lieve mensen ontmoet van de familie. Het Afrikaans een beetje bijgespijkerd (90% te verstaan) hier. Leuke woorden lastig te onthouden helaas. (wat was ook alweer neushoorn?) O ja. ‘’Renoster’’ Terwijl het in Nederland heel hard regent en hagelt. Lekker hier in de zon. ‘s avonds de braai aan, gezellig met nieuwe mensen weer (ook familie van Amanda) het fantastisch bereide vlees mogen eten. Echt een heerlijke smaak! Het Afrikaanse vlees is super. Hier kan ik nog wel een paar dagen mee doen! Zo goed vlees zou ik in Nederland ook wel eens willen.
Dit allemaal terwijl de echte reis nog niet is begonnen. Die gaan we morgen doen: onze tweede plek Graskop………………..

Kemton Park West day 2

Saturday December 14 2019:

Waking up to the sound of whistling tropical birds or monkeys as I thought. (Hadeda Ibis) “listen to the sound here” The sky is gray but still looks great in summer clothes. I sit in the lounge and spot lizards (without a camera). Sit with my little nephew on the swing and then admire the sun coming through, making it 29 degrees in a few minutes. That is waking up in South Africa. A little later, floating in the pool, changing clothes and enjoying a delicious brunch with toasted bread, croissants, bacon, egg, jam and everything you could wish for. Amanda brings cozy family members along for dinner. Very cozy. Later that day I go to an ATM for some money for the trip and local supermarket for some groceries and therefore also to explore the area for the first time in the light. What an amazing houses. Every house / villa other than the neighbors from walls to gardens and from gates to figures of construction. Really a picture to see. See pictures. Once arrived at the parking lot, the first thing that strikes me is the two men who are running there for a few Rand. Black dressed, yellow vest and a black hat against the sun. They help you park, put your groceries in the car. Everything for a maximum of five Rand. (Approximately thirty eurocents) Disembarked, collect money from ATM (naturally very curious about the stationery) Wauuuuw! Nelson Mandela is on all notes and on the back is the “big five”. Super cool and my first souvenir has arrived right away 😉 (In the shop I notice the employees. In no hurry and all relaxed: different attitude in terms of work if I compare it with work ethics in The Netherlands. Everything on its time. After doing the groceries the rest of the day was quiet. “Happy to be here in a new country. I already met some lovely people from the family. A little African (90% understandable) here. Nice words are difficult to remember unfortunately. (What was rhino again?) Oh yes. ” Renoster ” While it rains and hails really hard in the Netherlands, it’s nice here in the sun, the braai in the evening, cozy with new people again (also family of Amanda) allowed to eat the fantastic prepared meat. ! The African meat is super. I can do this for a few more days! I would like to have such good meat in the Netherlands.

All this while the real journey has yet to begin. We will do that tomorrow: our second place in Graskop ……………… ..

 

Lees Verder»
Pattaya
mei 82016

27 April De dag van verhuizing naar de volgende bestemming Pattaya zoals vermeld in mijn vorige dag. Vanaf mijn hotel ‘Koh Chang Resort & Spa’ ga ik met de taxi richting de ferry 30 min om de varen richting Trat. Dit duurde 1 uur. Vanuit daar ga ik verder met de taxi meteen door naar Pattaya. Dit in 4 uur en uiteindelijk mijn eind bestemming Green Park Resort in Pattaya. Een luxer hotel als alle andere hotels. Dit omdat er een schitterend zwembad bij zit en laatste bestemming is. Puur genieten voor de laatste dagen.

April 27 The day of travelling to the next destination: Pattaya as mentioned in my previous day. From my hotel ‘Koh Chang Resort & Spa’ I took a taxi to the ferry, which took 60 minutes to get to Trat. From there I continued with another taxi straight to Pattaya. After a total of 4 hours I finally reached my destination: Green Park Resort in Pattaya. I believe this was the most luxurious hotel comparing to the other hotels I visited the entire trip. Maybe because of the beautiful swimming pool and because it was my final destination. Pure enjoyment for the last days.

28 April Vandaag een nieuwe omgeving. Een mooi zwembad als uitzicht, tenminste dat dachten we … Het zwembad liet het een beetje in de steek. De pomp van het zwembad was namelijk kapot en hadden we dus geen mooie zwembad zoals gehoopt. Was helemaal groen uitgeslagen en melkachtige kleur water. Niet echt slim om in te gaan zwemmen. Dus Ben met alle spullen verhuist naar een hotel naast green parks namelijk Sunshine Garden Resort Wat van de zelfde eigenaar was alleen kleiner zwembadje. (maar dat mocht de pret niet drukken natuurlijk het gaat uiteindelijk ook om de omgeving. nieuwe dingen te ontdekken! Een dag voor de 1e verkenning met de stad. gelopen over de boulevard en lekker wezen eten bij de Italiaan. Weer eens een goeie pizza ging er wel in! Een grote stad, grote gebouwen en zelf een hotel in vorm van een crouse schip zo gaaf om te zien (even opgezocht: A-One The Royal Cruise Hotel) Verders enorm veel leven in de stad als je wil stappen moet je hier zijn. Onwijs veel leuke kledingshops, eettentjes, nog veel meer de verbouwde busjes met barretjes erin. Ben een kijkje wezen nemen in een shoppingmall, Wooow zo’n grote winkel heb ik nog nooit gezien. Geen idee waar ik moest beginnen met kijken. Ben maar begonnen bij de game etage. Super cool. Na een avondje verkent te hebben en weer heerlijk geshopt te hebben. weer terug naar hotel.

April 28. A new environment. A nice swimming pool as a view, at least we thought that … The swimming pool was a disappointment. The pool pump was broken and we did not have a nice swimming pool as hoped. The water was green and milky. Not really smart to go swimming there, so, with all my stuff, I moved to a hotel next to Green Parks namely Sunshine Garden Resort. It had  the same owner, only a smaller swimming pool. (But still I was happy. The trip was about exploring the area and to discover new things!) the 1st exploration of the city, I walked across the seafront promenade and ate delicious food at the Italian. I delicious pizza is never a bad meal. A big city, big buildings and a hotel like a cruise ship: so cool to see (I googled it: A-One The Royal Cruise Hotel) Furthermore there’s lots of life in the city if you enjoy that you must go there. It has many nice fashion stores, restaurant and many many food trucks. I went to the shopping mall: Wooow, I have never seen such a big store. No idea where I had to start looking. Just started at the game floor. Super cool. After exploring the whole evening and having a nice time again, it was time to go back to hotel again.

29 April. Omdat de dierentuinen in thailand zo leuk zijn vandaag naar Kaho Keo open zoo gegaan. Hier kun onwijs dicht bij de dieren komen. Zo dicht bij dat je zelf een neushoorn met eigen handen kan aanraken en oog in ook staat met de dieren. Ik heb leeuwen gevoerd, krokodillen, olifanten, otters, giraffen, nijlpaarden, koikapers, aapjes. en ja ja zelf hollanse konijnen en geiten heb ik gevoerd haha. Je staat bij deze dierentuin zo dicht bij de natuur. echt heel mooi. De thaise natuur maakt het nog een stukje mooier. Zoals je op de foto’s kunt zien. Een idealen plek voor een natuur liefhebber zoals ik. Na een prachtig bezoek een kano keo open zoo een hapje wezen eten bij vaste restaurantje tegenover greenparks resort. (Super lieve mensen) zij hebben en wassalon en s’avonds werken ze hard om je eten klaar te maken met hele goeie kwaliteit! hier zat ik echt elke avond heerlijk te eten. en hoe makkelijk is het om je was te brengen en later gewoon weer op te halen. Als je er toch komt elke avond 😉 Na het eten ben ik de beroemde walking street wezen bekijken.  Overdag een normale straat. Savonds een Attractie straat met duizenden mensen.  livemuzieklocaties, bierbars, discotheken, sportbars, bars en nachtclubs. Een hele gezellige sfeer om uitgegaan. (nep) thaiboxing is te zien. een man die oog in oog met slangen staat (echt giftige). en Leuke bars waar je wat kan drinken. Veel mensen die je spreek over pattaya hebben het alleen maar over de seksclubs enz maar er is zoveel meer te doen dan dat. Natuurlijk zijn er heel veel van die clubs maar het is zeker de moeite waard om heen te gaan voor een drankje en gezellig naar de disco te gaan.

April 29. Because the zoos in Thailand are so fun, I went to “open zoo” Kaho Keo. Here you can get really close to the animals. So close that you can touch a rhino with your own hands and see eye to eye. I saw lions, crocodiles, elephants, otters, giraffes, hippos, koi carp, monkeys….. and yes yes, I even fed some Dutch rabbits and goats, haha. You are so close to nature at this zoo, really pretty. The Thai nature makes it a little more beautiful. As you can see on the pictures. An ideal place for a nature lover like me. After the beautiful visit to “open zoo” Kaho Keo I went up to eat at the restaurant opposite Greenparks resort. (Super lovely people) They also have a laundry room and tonight they work hard to finish my laundry while I dine! I really enjoyed eating here every night. And how easy it was to bring the laundry and just pick it up later. After dinner I went to the famous “walking street”. During the day a normal street, at night it’s buzzing with thousands of people. Live music venues, beer bars, nightclubs, sports bars, bars and nightclubs. A very cozy atmosphere to go out. (Fake) thaiboxing can be seen. A man who is eye-to-eye with snakes (really poisonous). And nice bars where you can drink something. Many people you talk about Pattaya are just talking about the sex clubs etc. but there’s so much more to do than that. Of course there are a lot of those clubs but it’s definitely worth going for a drink and enjoy going to the disco.

30 April. Op de planning van vandaag stond een heerlijk dagje relaxen op het strand. Namelijk op de Jomtien Beach. Hier kan je je best een dag vermaken. (je moet er van houden) maar er wordt de heldentijd non stop dingen aangeboden. Vers vis, souvenirs en alles wat je maar kan verzinnen. Je kunt je nagels laten veilen, lakken en nog veel meer wat aangeboden word. Zo kwamen er bijvoorbeeld drie hele lieve kindjes vragen om een vogel kooitje te kopen met vogeltjes en vrij te laten voor geluk. Natuurlijk heb ik dat gedaan. En uitraad de ondeugende kids heel mooi vastlegt op de camera. (zoals je op de foto ziet is haar tong rood, dit komt door de thaise fanta. Daar zit een kleurstof in) Kwam ik later achter toen ik die fanta op had 😉 Later in de middag kwamen er diep grijze wolken opzetten en zijn we richting het hotel gegaan. onderweg naar hotel kwam het enorm hard naar beneden en heb ik gave foto’s gemaakt vanuit de bad taxi. Straten liepen onder water en scooter banden zag je voor de helft. Maak je ook niet dagelijks mee.

April 30. Today’s schedule was to relax on the beach. The Jomtien Beach. Here you can enjoy your day. (when you like the beach) but you get disturbed non stop: people are offering al kinds of stuff: Fresh fish, souvenirs and everything you can imagine. For example: You can let your nails done. Also, three very nice children asked to buy a bird cage with birds and to let them fly away as a sign of happiness. Of course I did. And caught the naughty kids very nicely on camera. (As you can see in the picture her tongue is red, this is because of the Thai fanta. There is a dye in it.) When the clouds turned a deep gray I went back to the hotel. On my way to the hotel, it was raining cats and dogs so I took some pictures from the taxi. Streets were flooded and scooter tires were half invisible by the water. Not something you see daily.

1 Mei Relex dagje en weer terug naar Green Park Resort (de buren) Mooi zwembad weer helder. de pomp deed het weer.  Lekker aan de smooties aan de bar in het zwembad.

May 1. Relaxing and back to Green Park Resort (the neighbors) Nice swimming pool, the water was clear this time. The pump was fixed. I enjoyed the smoothy’s at the pool bar.

2 Mei Relex dagje Begonne met een heerlijk Green Park Resort ontbijt en daarna aan de smooties natuurlijk.

May 2. Relax day Started with a delicious Green Park Resort breakfast and afterwards some smoothy’s of course.

3 Mei tijd voor de de volgende bezoek aan een dierenpark. Sriracha Tiger Zoo. Een park met twee gevoelens. Aan de ene kant super gaaf ik heb tijgertjes een flesje melk mogen geven. ik ben er mee op de foto gegaan en heb kleine krokodillen vast gehouden. Heel leuk maar aan de andere kant ook wel erg sneu. Olifanten kunstjes zien doen wat echt niet oké is voor zo’n dier zoals pijltjes gooien, over mensen lopen, netjes in een rij staan enz met een temmer ernaast met scherp stok. (zat zo niet op me gemak tijdens die show) Maar het park zelf was heel mooi mooie dieren gezien en dingen geleerd. Zo voed een grote tijger baby varkentjes op en Voed een grote varken baby tijgertjes op. Dit kan gewoon samen. heel mooi om te zien. Heb ik krokodillen eieren gezien en zijn we lekker wezen lunchen in het park.

May 3. It was time for the next visit to an animal park: Sriracha Tiger Zoo. A park which gave me two feelings. On the one hand, super cool, I could give tigers a bottle of milk. I had my picture taken with them and held small crocodiles. Very nice but on the other hand, bad too. Elephant need to do tricks to amuse the tourists, what’s really not ok for such an animal. Throwing arrows, walking across people, sitting neatly in a row, etc. with a tether next to it with a sharp stick. (Did not feel comfortable at that show) But the park itself was very nice looking and I learned things. I saw a big tiger nursing baby pigs and a big pig nursing some baby tigers. This just can be done together. Very nice to see. Have I seen crocodile eggs and I went to lunch in the park.

4 Mei de laatste dag in pattaya en ook meteen de laatste dag van mijn mooie reis in thailand. Lekker wezen hangen in het mooie zwembad natuurlijk aan de smooties en s’avonds het nachtleven in de stad. Inkopen doen en naar een visrestaurant aan het water. Heerlijk gegeten een toch wel mooie afsluiting van de mooie reis.

May 4th, the last day in Pattaya and also the last day of my beautiful trip in Thailand. I swam in the beautiful swimming pool, and drank some delicious smoothy’s and enjoyed the nightlife in the city. I went shopping and ate at a seafood restaurant near the water. The food was a pretty good ending to the beautiful trip.

5/6 Mei. Terug naar bangkok met de taxi. inchecken enz en terug naar nederland. aan boord van het vliegtuig alle foto’s wezen bewerken en uitzoeken en tussendoor filmpje gekeken. Het aardige personeel wilde met macbook opladen in de busnis class. zodat ik de helereis aan de foto’s kon.

May 5 and 6. Back to Bangkok by taxi. Check in and fly back to the Netherlands. On board the I started arranging and editing some photo’s and watched some movies. The nice staff helped me charge my macBook in the bussiness class section so I could continue editing the pictures.

Lees Verder»
Koh Chang
april 262016

22 April Na een mooie verblijf in Chiang mai, was het tijd om door te gaan naar het volgende stuk in het oosten van Thailand namelijk ‘’Koh Chang’’. Een prachtig eiland 154,8 km² Groot en ook meteen de op één na grootste eiland van Thailand in de Golf van Thailand. Hiervoor ging ik eerst van (Chiang Mai International Airport) naar Bangkok vliegen (de vliegreis duurde één uurtje), Daarna van Bangkok naar trad met de taxi (vijf uurtjes) daarna van Trat (vasteland) naar het eiland Koh Chang gevaren met de ferry een onwijs leuke boot waar vele verschillende mensen opstaan wat mooie plaatje opleverde (zie foto’s hieronder). eenmaal aangekomen gaf ik me over aan de zeegeluiden en prachtige vogels die zingen als dolfijntjes (Treurmaina). Een paar dagen relaxen kon beginnen. ‘’Obberrrr een smootie alstublieft’’

April 22 th. After a nice stay in Chiang Mai, it was time to continue to the next place, in the east of Thailand, namely ” Koh Chang ”. A beautiful island of 154.8 km² Great and also the second largest island of Thailand in the Gulf of Thailand. For this I first went to Bangkok (Chiang Mai International Airport) to fly to Bangkok (the flight took one hour), then from Bangkok to Trat by taxi (five hours) and from Trat (mainland) to Koh Chang island by ferry. A very nice boat with many different people on it, which resulted in many nice pictures (see pictures below). Once arrived, I enjoyed the sounds of the seagulls and beautiful birds who sang as dolphins (Treurmaina). The start of a few days of relaxation. ”Waiter, a smoothy please!

23 April Wat is het hier prachtig op koh chang resort en spa, Zon, zee strand mooi hotel dus en blauwe lucht en een heerlijke temperatuur. (Tussen de 30 en 36 graden), Palmbomen, lekker achtergrond muziekje. Echt genieten! en natuurlijk de vele smootie’s. S’avonds alles mooi verlicht. en komen er rond etenstijd gasten die met vuur zwaaien. Blijft spectaculair om te zien……….

April 23 th. What is this beautiful at Koh Chang resort and spa: sun, sea, beach, beautiful hotel, blue skies and a lovely temperature. (Between 30 and 36 degrees Celcius) Palm trees, nice background music. I really enjoyed it! And of course the many smoothies. In the evening, everything is very bright. And out come the people who entertain others by playing with fire sticks. Remains spectacular to see ……….

24 April een dag die vooral ook in me gedachten staat gegraveerd. vandaag is namelijk de dag dat ik met kleine olifantjes kon gaan zwemen in de prachtige zee van koh Chang. (golf van thailand) Hoewel de meningen erg verdeeld zijn over dit soort (toeristen) dingen. vond ik dit juist wel de goeie keuze. Je kan er namelijk voor kiezen om een olifant zijn rug te verknallen door er met een bakkie op te gaan rijden. en je kan er voor kiezen om zoals ik, vrij met een olifantje te gaan zwemen zodat het olifantje blij is in het water te zijn, en ik een onwijs mooie belevenis mee gemaakt te hebben. Want zwemen met een olifant doe je niet dagelijks. lekker spetteren en gek doen. I love it. S’avonds zijn we bij de buren wezen eten (Flora i Talay) een romantisch plekje waar je verschillende vers vis kan kopen en voor je klaar gemaakt wordt op de Barbecue ‘’zie foto’s hieronder’’.

April 24th.  A day that is especially engraved in my mind. Today is the day I could go swimming with little elephants in the beautiful sea of Koh Chang. (Gulf of Thailand) Although opinions are very divided on this type of (tourist) things. I thought this was the right choice. In fact, you can choose to abuse an elephant by riding on his back or you can choose to swim free with an elephant in the water, which is enjoyable for both animal and human. I had an amazing beautiful experience. Because swimming with an elephant is not something you do on a regular basis. Splashing, doing crazy and laughing a lot. I loved it. In the evening we were dining at the neighbors (Flora i Talay), a romantic place where you can buy different fresh fish which go directly on the barbecue

25 April Een echte strand dag met veel ontdekkingen. zoiezo voor het eerst met mijn camera onder water gefotografeerd. Dat was al een hele uitdaging! zonder extra verlichting maar gewoon puur op het licht wat ik kreeg. Vanaf eiland Koh Chang ben ik naar 5 andere eiland gevaren met de speedboot. (Koy Wai, Koh Laoya, Koh Maak, Koh Kradad en Monkey Island.) Voor het eerst kon ik de onderwater wereld zien. Zebra visjes, zee-egels, Mooi koraal, en andere onderwater dieren. Boven water was het veel blauw en en in de verte groene bergen en mooie strandjes. Zie foto’s hieronder. Als laatste ging ik naar een apen eiland waar ze gevoerd werden. Altijd leuk om mee af te sluiten… Eenmaal weer terug op eigen strand bij Koh Chang Resort & Spa Lekker genieten van de zon en smooty’s. Mooie schelpen zoeken en   vooral erg genieten van het mooie weer.

April 25 th. A really beachy day with lots of discoveries. I photographed for the first time under water. That was really a big challenge! Without extra lighting but just the light I got. From Koh Chang island I rode to 5 other islands by speedboat. (Koy Wai, Koh Laoya, Koh Maka, Koh Kradad and Monkey Is Land.) For the first time, I could see the underwater world. Zebra fish, sea urchins, beautiful coral, and other underwater animals. Above the water it was a lot of blue and, in the distance, green mountains and beautiful beaches. See photos below. Finally, I went to a monkey island where they were fed. Always nice to finish the day with … Once back on my own little beach at Koh Chang Resort & Spa, enjoying the sun and smoothy’s. I found some beautiful shells and especially enjoyed the beautiful weather.

26 April Een dag om heerlijk en lang te genieten van het mooie Strand (White sand beach) van het eiland koh chang. De laatste fotootjes maken van het strand en rondom het prachtige hotel. Morgen ga ik richting mijn volgende bestemming Pattaya.

April 26 th. A good day to enjoy the beautiful beach (White sand beach) of Koh Chang island. I took the last pictures of the beach and some of the surroundings of the beautiful hotel. Tomorrow I will go to my next destination: Pattaya.